Kontrola dostępu co to jest i 8 powodów, dlaczego warto ją wdrożyć w firmie

8 powodów dlaczego warto wdrożyć system kontroli dostępu w chmurze w firmie

Kontrola dostępu w chmurze to rozwiązanie, które pozwala na zarządzanie dostępem do pomieszczeń z za pośrednictwem dowolnego urządzenia (PC, tablet, smartfon), logując się na jedno konto. Dzięki temu użytkownik może kontrolować dostęp do swojego biura czy firmy z dowolnego miejsca na świecie i o dowolnej porze.
Główne zadanie systemu kontroli dostępu to zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i firmy, poufności i dostępności informacji oraz ochrony przed nieuprawnionym lub niepożądanym wykorzystaniem zasobów.
W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, przechodzenie na rozwiązania oparte na chmurze stało się normą dla wielu firm. Elastyczność, skalowalność i niska konieczność inwestycji początkowej są jednymi z wielu zalet, które kierują przedsiębiorstwa w stronę chmurowych rozwiązań. Wprowadzenie systemu kontroli dostępu (Access Control System) w chmurze do firmy może znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa i przyczynić się do zachowania poufności, integralności oraz dostępności wrażliwych informacji. Poniżej przedstawiamy główne powody, dla których warto wdrożyć taki system.

1. Bezpieczeństwo firmy

Nowoczesny system kontroli dostępu skutecznie zwiększy bezpieczeństwo Twojej firmy przede wszystkim przed kradzieżą zarówno danych jak i mienia. System umożliwia dokładne zarządzanie, kto ma dostęp do danej lokalizacji w firmie i gdzie dana osoba znajduje się obecnie na terenie w budynku. Pozwala to na minimalizację ryzyka nieautoryzowanego dostępu, czy to ze strony wewnętrznych pracowników, czy osób z zewnątrz. Dzięki precyzyjnym ustawieniom, tylko uprawnione osoby będą miały dostęp do określonych stref. Zwiększy także poczucie bezpieczeństwa nie tylko samej firmy ale również pracowników firmy.

2. Obniżenie i optymalizacja kosztów

Kontrola dostępu oparta na chmurze oparta eliminuje potrzebę zakupu, instalacji i utrzymania serwera oraz systemów i oprogramowania informatycznego. Pozwala zredukować koszty administracyjne i operacyjne oraz te związane aktualizacjami, wsparciem technicznym czy szkoleniami.

3. Lepsza kontrola i zarządzanie

Chmurowe systemy kontroli dostępu pozwalają na definiowanie różnych poziomów uprawnień dla użytkowników i grup. To oznacza, że pracownicy dostaną dostęp tylko do miejsc, które są niezbędne do wykonywania ich pracy. Ograniczenie dostępu do minimum koniecznego zabezpiecza firmy przed przypadkowym lub celowym naruszeniem poufności.

4. Audyt i monitorowanie aktywności pracowników

Wdrożenie systemu kontroli dostępu umożliwia monitorowanie aktywności użytkowników. Każde logowanie, wejście i wyjście zostaje zarejestrowane. To pozwala na śledzenie, kto, kiedy znajduje się na terenie firmy.  W razie potrzeby takie informacje mogą być kluczowe w dochodzeniu wewnętrznych lub zewnętrznych.

5. Zgodność z wymogami prawnymi

Wiele sektorów regulują przepisy dotyczące ochrony danych, takie jak RODO w Europie. Wprowadzenie systemu kontroli dostępu może pomóc w spełnianiu wymagań tych regulacji poprzez kontrolowanie dostępu do wrażliwych danych oraz dokumentowania działań podejmowanych na ich temat.

6. Wizerunek firmy

W przypadku, kiedy dojdzie do kradzieży czy wycieku danych firma spotka się z dużym problemem wizerunkowym. Straci nie tylko ugruntowaną pozycję, markę, ale również zaufanie partnerów, klientów oraz pracowników.

7. Skalowalność

W miarę rozwoju firmy i zwiększania liczby użytkowników, system kontroli dostępu w chmurze może łatwo rosnąć wraz z potrzebami. To znaczy, że nie trzeba angażować dodatkowych zasobów IT ani inwestować w kosztowne rozwiązania, sprzęt oraz dodatkowych pracowników.

8. Wygoda i elastyczność zarządzania

System kontroli dostępu w chmurze umożliwia klientom łatwe zarządzanie dostępem do swoich pomieszczeń z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Dzięki temu mogą kontrolować uprawnienia, dodawać lub usuwać użytkowników oraz monitorować aktywność w czasie rzeczywistym.

Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się na temat Systemu Kontroli Dostępu w chmurze Protectimo, skontaktuj sie z nami.