Uzyskaliśmy certyfikat ISO 27001

Na każdym etapie współpracy z naszymi klientami podkreślamy, że bezpieczeństwo informacyjne, przechowywania i przetwarzania danych naszych klientów i partnerów biznesowych jest dla nas najwyższym priorytetem. Dlatego z przyjemnością i dumą informujemy, że 8 stycznia 2024 Protectimo Sp. z o.o. uzyskała certyfikat ISO/IEC 27001:2022, który potwierdza, że firma wdrożyła i stosuje skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Co to jest norma ISO 27001?

Norma ISO 27001 (lub ISO/IEC 27001) to obecnie najbardziej rozpoznawalna międzynarodowa norma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie. Określa wymagania dla ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Stanowi zbiór najlepszych praktyk dotyczących sposobów zarządzania ochroną oraz gwarantujących klientom ochronę ich danych. Została ogłoszona 14 października 2005 r. na podstawie brytyjskiej normy BS 7799-2 opublikowanego przez BSI. 


System zarządzania bezpieczeństwem informacji obejmuje swoim zakresem procesy oraz działania realizowane w Protectimo Sp z o.o. na rzecz dostarczania produktów i usług w chmurze w zakresie kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, rejestracji gości w firmie oraz zarządzania ewakuacją.

Firma Protectimo Sp. z o.o uzsykała ceryfikat ISO 27001

Jakie korzyści dla naszych klientów i partnerów niesie wdrożenie certyfikatu ISO w Protectimo.

Uzyskanie certyfikatu to gwarancja z naszej strony, że:
– jako firma jesteśmy zaangażowani w proaktywne zarządzanie i ochronę informacji
– zachowujemy prywatność i integralność danych
– informacje i dane są odpowiednio chronione
– mamy świadomość dotyczącą zagrożeń i konieczności stosowania odpowiednich zabezpieczeń wśród pracowników
– świadomie i aktywnie monitorujemy przetwarzanie informacji w firmie
– spełniamy wymagania prawne dotyczące zarządzania informacjami.

Z Protectimo Twoje dane i informacje są bezpieczne!